kontakt kontakt   přihlášení do systému přihlášení do systému
 
 
 
|
|
|
|
|
|
|
|

Imprint

Vydavatel:
Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstra3e 23
D – 83098 Brannenburg

Telefon: + 49 (0) 8034/301-0
Telefax: + 49 (0) 8034/301-191
E-Mail: anita.d@anita.net
Internet: www.anita.com

Jednatel společnosti: Dipl. Ing. Georg Weber-Unger
Rejstříkový soud Traunstein, Abt. B 746, Brannenburg
IČO: DE 812263650

Dohoda o vyloučení odpovědnosti

Podmínky pro používání této webové stránky a zvláštní pokyny k jejímu obsahu

Obsah online nabídky těchto webových stránek smí být použit pouze pro informaci, nikoliv ke komerčním nebo soukromým účelům. Obsah stránek nesmí být zveřejňován v počítačových sítích ani v ostatních médiích. Jednání v rozporu s tímto ustanovením bude trestně stíháno.
Obsah stránek, dokumenty a příslušné ilustrace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace  zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány nebo doplňovány.
Redaktoři těchto webových stránek si dále vyhrazují právo na částečné zrušení informací nebo na částečné či úplné pozastavení nabídky bez předchozího upozornění.
Z tohoto důvodu nepřebíráme odpovědnost za aktuálnost, úplnost, kvalitu nebo správnost poskytovaných informací.
Odpovědnost za případné materiální nebo morální škody zapříčiněné použitím zveřejněných, příp. chybných nebo neúplných informací je zcela vyloučena. Tato dohoda o vyloučení odpovědnosti může být zrušena jen tehdy, pokud se prokáže úmyslné zavinění nebo hrubá nedbalost.

Ochranná značka, autorské právo a povinná identifikace původu

Název Anita je značkou firmy Anita Dr. Helbig GmbH. Všechny ostatní názvy výrobků a firem uváděné na těchto stránkách mohou být značkami jejich příslušných výrobců a neomezeně podléhají ustanovením právě platného zákona o označování
a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků.
V případě jakýchkoliv dotazů se proto prosím obraťte na redakci.
Při tvorbě webových stránek redakce dbala na to, aby texty, grafika, fotografie, zvukové dokumenty, animace nebo videosequence vytvářela buď sama, volila alternativy, které nepodléhají licencím, nebo zohledňovala případná autorská práva.
Obsah stránek, samostatně vytvořený redakcí v jakékoliv podobě podléhá autorským právům odpovědných redaktorů.
Rozmnožování nebo použití v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

Veřejně přístupné oblasti a odkazy na obsah cizích webových stránek

Redakce těchto webových stránek není schopna obsahově kontrolovat přímé či nepřímé odkazy na cizí webové stránky. Prověřování týkající se možných ilegálních obsahů bylo provedeno výhradně při zveřejňování odkazů. Jelikož redakce nemá vliv na změny odkazovaných web. stránek, výslovně se distancuje od veškerých obsahů na těchto cizích web. stránkách, které byly po zveřejnění odkazu změněny.
Toto platí pro všechny vložené odkazy v rámci vlastní internetové nabídky.
Totéž platí i pro oblasti, které byly zřízeny na vlastních web. stránkách a lze je měnit zvenčí - např. diskusní fóra, knihy návštěv atd.
Redakce se snaží prověřovat  legálnost, správnost a úplnost uváděných cizích příspěvků, v žádném případě však toto nelze nepřetržitě zaručit. Od veškerých cizích příspěvků se proto redakce distancuje.
Za chybné, neúplné nebo nezákonné informace a zejména za škody vzniklé použitím těchto cizích informací ručí příslušný poskytovatel informací.

Ochrana dat

Celý obsah a veškeré služby těchto web. stránek jsou, pokud to bylo technicky možné, volně  přístupné bez uvádění osobních a/nebo firemních údajů. Pokud se vyskytla nutnost identifikovat uživatele, pokusili jsme se při realizaci web. stránek toto vyřešit uvedením anonymních údajů nebo pseudonymu. Pokud by bylo pro realizaci určitých služeb na těchto web. stránkách nutné zadání firemních nebo osobních údajů, pak toto probíhá výhradně a výslovně se souhlasem uživatele.

Právní účinnost

Tato dohoda o vyloučení odpovědnosti je součástí internetové nabídky. V případě, že by určité pasáže tohoto textu nebo jednotlivé formulace pozbyly na základě změny  platnosti nebo pokud by ji pozbyly jenom částečně, nebudou zbývající části dokumentu, pokud se jedná o jejich obsah a platnost, dotčeny.

Kontaktní osoba:

Nicole Reißmeier
Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstraße 23
D 83098 Brannenburg

Telefon: +49 (0) 8034/ 301-289
Telefax: +49 (0) 8034/ 301-241
E-Mail: nicole.reissmeier@anita.net

Za technickou realizaci stránek odpovída:
:meacon
media.technologie.design
Fabrikstraße 30
70794 Filderstadt
Internet: http://www.meacon.de/