Wyszukiwanie produktu

Polityka prywatności

Polityka prywatności (anita.com)

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych i zachowania prywatności. W związku z tym informujemy poniżej o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny.

 

Nazwisko i adres administratora ochrony danych

Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstraße 23
83098 Brannenburg
Niemcy

Tel.: +49 8034 301-0
E-mail: anita.de@anita.net
Adres internetowy: www.anita.com

Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Funkcję inspektora ochrony danych z ramienia administratora pełni:

Werner Mader
Anita Dr. Helbig GmbH
Endach 40
6330 Kufstein
Austria

E-mail: privacy.eu@anita.net
Adres internetowy: www.anita.com

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO)

W zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne w celu zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym interesem, jako podstawa prawna przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Anonimowe pobieranie danych

Użytkownik może odwiedzić nasze witryny bez podawania danych osobowych. W tym przypadku nie przechowujemy żadnych danych osobowych. W celu udoskonalenia naszej oferty analizujemy jedynie te dane statystyczne, które nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków dotyczących do użytkownika.

Pobieranie i przetwarzanie danych przy użyciu formularza kontaktowego

W ramach korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy dane osobowe (pojedyncze informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie, w jakim zostały podane przez użytkownika. Adresu e-mail użytkownika używamy tylko w celu opracowania zapytania. Następnie dane zostają usunięte, o ile użytkownik nie wyrazi zgody na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe (pojedyncze informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie, w jakim zostały podane przez użytkownika. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika odbywa się w celu przyjęcia i realizacji zamówienia, jak również opracowania zapytań. Po całkowitym zrealizowaniu umowy wszystkie dane osobowe są najpierw przechowywane z uwzględnieniem okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych, a następnie usuwane po upływie tego okresu, o ile użytkownik nie wyraził zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych.

Przekazywanie danych osobowych

Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźniej zgody. Wyjątek stanowią tylko nasi kontrahenci, których potrzebujemy do wypełnienia stosunku umownego. W takich przypadkach ściśle przestrzegamy przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.

Pliki cookie

Nasze strony internetowe korzystają w kilku miejscach z tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Służą one do tego, aby nasza witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie umożliwiają również naszym systemom rozpoznawanie przeglądarki użytkownika i oferowanie usług. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.

Korzystanie z funkcji remarketingu lub „podobnych grup docelowych” udostępnianych przez Google INC.

Dostawca korzysta w witrynie z funkcji remarketingu lub „podobnych grup docelowych” udostępnianych przez Google Inc. („Google”). Funkcja ta umożliwia dostawcy kierowanie reklam do osób odwiedzających witrynę przez dostarczanie spersonalizowanych reklam, które uwzględniają zainteresowania osób odwiedzających stronę internetową dostawcy podczas odwiedzania innych witryn w sieci Google Display Network. Google używa tzw. plików cookie do analizy korzystania z witryn, co stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. W tym celu Google przechowuje mały plik z sekwencją liczb w przeglądarkach osób odwiedzających witrynę. Liczba ta służy do rejestrowania wizyt na witrynie oraz anonimowych danych dotyczących korzystania z tej witryny. Nie są przechowywane żadne dane osobowe osób odwiedzających stronę. Podczas wizyty na innej witrynie w sieci Google Display Network wyświetlają się reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem mogą obejmować przeglądane wcześniej produkty i zakresy informacji. Użytkownik może na stałe dezaktywować wykorzystywanie plików cookie przez Google. W tym celu należy wejść na poniższą stronę, a następnie pobrać i zainstalować przygotowany dodatek: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=pl

Alternatywnie można wyłączyć wykorzystywanie plików cookie przez osoby trzecie. W tym celu należy wejść na stronę dezaktywacji Sieciowej Inicjatywy Reklamowej (Network Advertising Initiative) pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/ i wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące rezygnacji. Dodatkowe informacje dotyczące remarketingu Google oraz Polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/

Na poniższych stronach internetowych można znaleźć informacje dotyczące zarządzania plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach (łącznie z dezaktywacją):

Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 http://www.apple.com/pl/privacy/use-of-cookies/

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google AdWords

Korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google AdWords” i śledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Śledzenie konwersji jest usługą analityczną Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google na komputerze użytkownika zapisuje się plik cookie śledzący konwersję. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i w związku z tym nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony internetowe naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie jest możliwe śledzenie plików cookie za pośrednictwem witryn klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które personalnie identyfikują użytkowników.

Jeżeli dany użytkownik nie chce brać udziału w śledzeniu, może się temu sprzeciwić i uniemożliwić instalację plików cookie przez odpowiednie ustawienie w przeglądarce (możliwość dezaktywacji). Nie będzie wtedy uwzględniany w statystykach konwersji. Dodatkowe informacje oraz Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.pl/policies/privacy/

Korzystanie z Google Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „plików cookie”, tzn. plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeżeli jednak na tej witrynie użytkownik aktywuje anonimizację adresu IP, Google skróci wcześniej adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej witryny Google będzie używać tych informacji w celu analizy korzystania przez użytkownika z tej witryny, sporządzania raportów dotyczących ruchu na witrynach oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie będzie już łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z przechowywania plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może nie być możliwe w pełnym zakresie. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Korzystanie z dodatków do serwisów społecznościowych za pomocą przycisków „Shariff”

Aby użytkownik zachował kontrolę nad swoimi danymi, na tych stronach internetowych są używane bezpieczne pod względem ochrony danych przyciski „Shariff”, które mają na celu zintegrowania funkcji udostępniania w serwisach społecznościowych. Bez wyraźnej zgody użytkownika nie są tworzone łącza do serwerów serwisów społecznościowych, a tym samym nie następuje przesyłanie danych. „Shariff” to produkt specjalistów z magazynu komputerowego c’t. Przyciski umożliwiają większą prywatność w sieci i zastępują standardowe przyciski „Udostępnij” w portalach społecznościowych. Więcej informacji na temat projektu Shariff można znaleźć tutaj. Po kliknięciu przycisków pojawia się wyskakujące okienko, w którym można się zalogować do odpowiedniego dostawcy, używając swoich danych. Dopiero po aktywnym zalogowaniu następuje nawiązanie bezpośredniego połączenia z portalami społecznościowymi. Poprzez zalogowanie się użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych odpowiedniemu dostawcy mediów społecznościowych. Przekazywany jest między innymi adres IP użytkownika oraz informacje o tym, które z naszych stron internetowych odwiedził ten użytkownik. Jeżeli użytkownik w tym samym czasie jest połączony z jednym lub kilkoma kontami w serwisach społecznościowych, zgromadzone informacje również zostaną przypisane do odpowiednich profili. Temu przypisaniu można zapobiec tylko przez wylogowanie się z kont w serwisach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej witryny i przed naciśnięciem przycisków.

Informowanie, poprawianie, blokowanie i usuwanie danych

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o przechowywanych danych, a także prawo do ich poprawiania, usuwania lub blokowania. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe znajdują się w części Stopka redakcyjna lub „Nazwa administratora” albo „Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych” na początku niniejszej Polityki prywatności.

Informacja o prawach użytkownika:

  • Informacja
  • Poprawianie
  • Usuwanie
  • Ograniczenie przetwarzania
  • Możliwość przenoszenia danych
  • Prawo do odwołania
  • Prawo do złożenia skargi w organach nadzorczych
  • Podstawy prawne rozporządzenia o ochronie danych osobowych