Porady i informacje

Anita care chętnie służy radą i pomocą

Wybór optymalnego biustonosza protetycznego oraz protezy, zależy od twoich indywidualnych potrzeb. W sklepie medycznym znajdziesz właściwy asortyment oraz uzyskasz kompetentną poradę.

Anita regularnie przeprowadza szkolenia dla pracowników sklepów medycznych. W ramach tych kursów personel szkolony jest nie tylko w zakresie produktów marki Anita, lecz także ogólnych kwestii, takich jak dobór właściwego rozmiaru protezy.

Znajdź sklep w swojej okolicy, by uzyskać kompleksową poradę.

Znajdź specjalistyczny sklep medyczny

Wszystko, co warto wiedzieć – nasz magazyn „KONTAKTE”

Magazyn Anita care prezentuje artykuły związane z tematem leczenia raka piersi, a także inne zagadnienia lifestylowe i wskazówki dotyczące dobrego samopoczucia.Ciekawe artykuły dotyczące chorób piersi

Bądź dobrze poinformowana: najnowsze informacje dotyczące refundacji

Zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego wystawiania recept. Dzięki temu oszczędzisz sobie problemów biurokratycznych. Będziesz też mogła bardziej skoncentrować się na tym, by z pomocą Anita care nabrać odwagi i zyskać nową chęć do życia.

 

Zasady refundacji NFZ - protezy piersi pełne i częściowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie protezy piersi przysługują w takich schorzeniach jak: operacyjne leczenie nowotworów piersi, wady rozwojowe (np. asymetria piersi), urazy.

REFUNDACJA PRZYSŁUGUJE ZARÓWNO NA PROTEZY PEŁNE (PO OPERACJI USUNIĘCIA PIERSI) JAK RÓWNIEŻ CZĘŚCIOWE (PO OPERACJI OSZCZĘDZAJĄCEJ)!

Protezy piersi są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  w kwocie 280 zł raz na dwa lata na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które może wystawić lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: chirurgii ogólnej lub onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii, ginekologii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, podstawowej opieki zdrowotnej – POZ, rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

Z dniem 1 stycznia 2020 wprowadzony został nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne (tzw. e-zlecenie). Uprawnienie pacjenta do wyrobu medycznego zostaje potwierdzone od razu w systemie elektronicznym, dzięki czemu nie ma konieczności potwierdzania go w oddziale NFZ – z takim zleceniem można od razu udać się do sklepu medycznego po zakup protezy. E-zlecenie może być wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta. Jest ono wystawiane na okres 12 miesięcy.

Do końca marca 2020 możliwe było wystawianie zleceń starego typu, które wymagają potwierdzenia w oddziale NFZ zgodnym z miejscem zamieszkania pacjenta. Taka sytuacja może mieć miejsce każdorazowo w przypadku, gdy lekarz nie uzyska w weryfikacji w systemie eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy), że pacjent jest ubezpieczony.

O dofinansowanie do protez piersi można także starać się także z dwóch innych źródeł:

  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dla osób z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – gdzie znaczącym jest kryterium dochodowe.

W obu przypadkach wnioski o dofinansowanie złożyć należy we właściwym dla miejsca zamieszkania MOPS lub PCPR.