Gegevensbescherming

Privacyverklaring (anita.com)

Wij hechten de grootste waarde aan de bescherming van uw gegevens en het behoud van uw privacy. Hierna informeren wij u over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.

 

Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten op de gegevensbescherming van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

Anita Dr. Helbig GmbHGrafenstrasse 23
83098 Brannenburg

Duitsland

Tel.: +49 8034 301-0
E-mail: anita.de@anita.net
Website: www.anita.com

Naam en adres van de gemachtigde voor gegevensbescherming

De gemachtigde voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

de heer Werner Mader
Anita Dr. Helbig GmbH
Endach 40
6330 Kufstein
Oostenrijk

E-mail: privacy.eu@anita.net
Website: www.anita.com

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 par. 1 (a) Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarvan de contractpartij de betrokkene persoon is, dient art. 6 par. 1 (b) AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen te treffen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op ons bedrijf, dient art. 6 par. 1 (c) AVG als wettelijke basis.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6 par. 1 (d) AVG als wettelijke basis.

Als de verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 par. 1 (f) AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

Anonieme gegevensverzameling

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. In deze context slaan we geen persoonsgegevens op. Om ons aanbod te verbeteren, evalueren we alleen statistische gegevens die geen enkele conclusie over uw persoon mogelijk maken.

Verzameling en verwerking met behulp van het contactformulier

Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij persoonsgegevens (details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon) alleen binnen de door u verstrekte scope. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te bewerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij u akkoord gaat met de verdere verwerking en het gebruik ervan.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens (individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon) alleen binnen de door u verstrekte scope. De verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens vindt plaats om uw bestelling uit te voeren en af te handelen en om uw verzoeken te bewerken. Na de volledig afhandeling van het contract worden alle persoonsgegevens eerst opgeslagen met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen en vervolgens na de deadline verwijderd, tenzij u akkoord gaat met de verdere verwerking en het gebruik ervan.

Doorgeven van persoonsgegevens

Doorgeven van uw gegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring, gebeurt niet. Uitgesloten hiervan zijn alleen onze servicepartners, die we nodig hebben voor het afhandelen van de contractuele relatie. In deze gevallen houden wij ons strikt aan de richtlijnen van de Federale wet voor de bescherming van persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU. De reikwijdte van de datatransmissie is tot een minimum beperkt.

Cookies

Onze websites gebruiken op verschillende plaatsen zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. Ze dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien zorgen cookies ervoor dat onze systemen uw browser herkennen en u diensten aanbieden. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google INC.

De aanbieder gebruikt op de website de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc. ("Google"). Met deze functie kan de aanbieder zich doelgericht tot bezoekers van de website richten, door gepersonaliseerde, op interesses van de bezoeker van de website van de aanbieder afgestemde advertenties weer te geven, als zij andere websites in het Google display-netwerk bezoeken. Voor het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik, die de basis vormt voor het aanmaken van interessegerelateerde advertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde cookies. Hiervoor slaat Google een klein bestand op met een cijferreeks in de browsers van de bezoekers van de website. Met behulp van dit getal worden de bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van de bezoekers van de website. Als u daarna een andere website in het Google display-netwerk bezoekt, dan worden u reclamespots getoond, die met grote waarschijnlijkheid eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daarin beschikbaar gestelde plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996

U kunt ook het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (Network Advertising Initiative) op www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar genoemde verdere informatie voor Opt-Out te implementeren. Ga voor meer informatie over Google remarketing en het privacyverklaring van Google naar: http://www.google.com/privacy/ads/

De onderstaande links zullen u vertellen hoe u cookies kunt beheren (o.a. ook deactiveren) in de belangrijkste browsers:

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/

Gebruik van Google AdWords conversietracking

We gebruiken het online advertentieprogramma van "Google AdWords" en conversietracking als onderdeel van Google AdWords. Google conversietracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Als u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, dan wordt er een cookie voor conversietracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonsgegevens en dienen daarom niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde internetpagina's op onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. Daardoor is er geen mogelijkheid dat cookies via de websites van AdWords-klanten vervolgd kunnen worden. De informatie die wordt verkregen via het conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor conversietracking. Het vertelt klanten het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en omgeleid werden naar een pagina voorzien van een conversietracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik weigeren door de installatie van cookies te voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor conversietracking. Ga voor meer informatie en voor de privacyverklaring van Google naar: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=hu

Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verschafte informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, dan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; we wijzen er u echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door het cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de browser-plug-in, die beschikbaar is via de volgende link, te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gebruik van social plug-ins met behulp van "Shariff"

Om uw gegevens onder controle te houden, gebruiken deze websites privacy-beveiligde "Shariff" -knoppen om de functies voor het delen van sociale mediadiensten te integreren. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming, zullen geen links worden gemaakt naar de servers van de sociale netwerken en bijgevolg zullen er geen gegevens worden doorgegeven. "Shariff" is een ontwikkeling van de specialisten van het computermagazine c't. Het zorgt voor meer privacy op het netwerk en vervangt de gebruikelijke "share"-knoppen van de sociale netwerken. Meer informatie over het Shariff-project is hier te vinden. Als u op de knoppen klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u zich met uw gegevens kunt aanmelden bij de betreffende provider. Pas na deze actieve aanmelding door u wordt een directe verbinding met de sociale netwerken tot stand gebracht. Door u aan te melden, geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens naar de betreffende sociale media-provider. Hierbij worden o.a. zowel uw IP-adres als de informatie welke van onze websites u hebt bezocht, doorgestuurd. Als u tegelijkertijd bent verbonden met één of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook gekoppeld aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze koppeling alleen voorkomen door u af te melden bij uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert.

Informatie, correctie, blokkering en verwijdering van gegevens

U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht op correctie, verwijdering of blokkering. Neem indien gewenst contact met ons op. De contactgegevens zijn te vinden in ons colofon of onder "Naam van de verantwoordelijke" of "Naam en adres van de gemachtigde voor gegevensbescherming" aan het begin van deze privacyverklaring.

Opmerking over de rechten van de gebruiker:

  • Informatie
  • Correctie
  • Verwijdering
  • Beperking van de verwerking
  • Overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht om te herroepen
  • Het recht om een klacht in te dienen bij autoriteiten voor gegevensbescherming
  • Wettelijke basis algemene verordening gegevensbescherming